MASTER PROGRAM

MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO I PRAVO LJUDSKIH PRAVA

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
UNIVERZITET U BEOGRADU

O masteru

Master modul Međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava razvilo se iz modula specijalističkih studija koje su se bavile međunarodnim humanitarnim pravom (MHP).

Ove specijalističke studije nastale su kao posledica rastuće potrebe javne uprave za povećanjem kapaciteta u primeni normi međunarodnog humanitarnog prava. Uz podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Nastavno-naučno veće Fakulteta političkih nauka je decembra 2001. godine usvojilo odluku o osnivanju specijalizovanih studija međunarodnog humanitarnog prava, kao prvih specijalizovanih studija u oblasti društvenih i humanističkih nauka na Univerzitetu u Beogradu.

Dalje prateći društvene i naučne potrebe u vezi sa ozbiljnijim izučavanjem oblasti ljudskih prava u Republici Srbiji na višim nivoima studija, ove specijalističke studije su najpre obogaćene izučavenjem oblasti prava ljudskih prava.  

Kasnije, na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća Fakulteta političkih nauka i Komisije za akreditaciju Ministarstva prosvete Republike Srbije 2010. godine ove studije transformisane su u poseban modul master akademskih studija međunarodnih odnosa.

Danas ovaj master modul podjednaku pažnju posvećuje relevantnim pitanjima iz oblasti međunarodnog humanitarnog prava i prava ljudskih prava. Silabusi ovih centralnih disciplina se konstantno inoviraju u odnosu na savremena dešavanja, a u skladu sa jednim od glavnih ciljeva mastera da stečeno znanje bude primenjivo u praksi.

 
 

Jedinstveno i profesionalno izučavanje međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava ljudskih prava

Terms of Use: “Red Cross volunteer with UNFPA humanitarian aid boxes” by UN Ukraine used under CC BY 2.0, added background colour

 
Bilo da vas od ranije zanima međunarodno pravo ili se tek sad upoznajete sa materijom - master studije međunarodnog humanitarnog prava (MHP) i prava ljudskih prava su uvek aktuelne iz najmanje dva razloga: 1) MHP je definitivno jedan od najzanimljivijih i primenjivijih grana međunarodnog prava, a na ovom masteru će vas dočekati najbolji poznavaoci i stručnjaci za isto i 2) uvek je dobro znati svoja ljudska prava. Predavanja su zanimljiva i obogaćuju ih i metodi nastave poput studija slučaja i istraživačkih zadataka.

Goran Sandić

Generacija 2018/19

Pravni savetnik, Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP)

Pročitajte više iskustva naših studenata ovde.

Creado conWix.com

Kontakt

Fakultet političkih nauka

Univerzitet u Beogradu

Jove Ilića 165

Kontakt forma

Terms of Use: “Croixrouge logos” by w:User:Julius.kusuma used under CC BY-SA 3.0 / Cropped from original

Terms of Use: "20151213 greek red cross helping an afghan refugee Mytilene Lesvos Greece by Ggia under CC BY-SA 4.0 / background colored, darkened "

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now